เสวนา “ปฏิรูปวิจัยไทย : ทำไม และอย่างไร

ในวันพุธที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

RSS
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย”
เสวนาทางวิชาการ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery