เสวนา "การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?"

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

RSS
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
เสวนา \"การต่างประเทศบนเวทีโลก:ปฏิรูปหรือไม่? อย่างไร? เพื่อใคร?\"
เสวนา "การต่างป...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery