โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”

"โขนจะอยู่ได้ก็ด้วยคนดู" ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

โขนธรรมศาสตร์” ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือ “ท่าน

อาจารย์หม่อม” ออกแสดงครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ สอนให้นักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยดูโขนเป็น และร่วมอนุรักษ์โขนให้คงอยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งยังคงมีเยาวชนคนรุ่น

ใหม่และครูอาจารย์ที่ตระหนักในคุณค่ามุ่งมันเป็นผู้สืบทอดมรดกนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างต่อเนื่อง

ถึงปัจจุบันในนาม “ชุมนุนโขนธรรมศาสตร์”

 

RSS
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
โขนธรรมศาสตร์ ชุด “นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ”
โขนธรรมศาสตร์ ช...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery