เนื่องในโอกาสครบรอบ80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักหอสมุดเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณโถงหอสมุดปรีดีพนมยงค์ธรรมศาสตร์ท่าประจันทร์

            ภายในงานมีการกล่าวถึงที่มาของห้องสมุดดิจิทัลโดยนางศรีจันทร์จันทร์ชีวะผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมธ. จากนั้นศ.ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและศ.นรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน

RSS
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
เปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล
เปิดตัวห้องสมุด...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery