พิธีเปิดประติมากรรม "วันธรรมศาสตร์ สามัคคี 5 พฤศจิกายน"


ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า ข้าราชการ นักศึกษา มธ. ร่วม พิธีเปิดประติมากรรม "วันธรรมศาสตร์ สามัคคี 5 พฤศจิกายน" และร่วมกิจกรรม "ธรรมศาสตร์ประกาศนาม" เนื่องในโอกาส ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 57 ณ บริเวณลานโดมและสนามฟุตบอล มธ. ท่าพระจันทร์

RSS
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
พิธีเปิดประติมากรรม
พิธีเปิดประติมา...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery