โครงการแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

ณ. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

RSS
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ในโครงการพัฒนาสุขภาพ “Inner Health” พัทยา
หน่วยแพทย์เคลื่...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery